ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

గోమాతలు - జోరీగలు - బుద్ధిమంతులు

పొద్దు గూకింది. వరి మడి గెనం మీదుండే గడ్డిని మా జెర్సీ ఆవు గబగబా మేస్తాంది. బాయిలో నీళ్లు సరిగా వూరక, వూరినా తోడేదానికి కరంటు సరీగా రాక, కనాకష్టంగా కాపాడుకొంటా వుండిన వరిమడి. సందు దొరికితే నాలిక చాపి నోటినిండా పచ్చని వొరిమడిని అందుకొని తినెయ్యాలని కూడా చూస్తా వుంది ఆవు. దాని మొగదాడు పట్టుకొని గెనం మింద నిలబడుకొని .. నేను. అప్పుటికి దాని దొక్కలు* సుమారుగా పైకి లేసినాయి.

ఆకాశంలో పడమటి దిక్కున వుండే వొకట్రెండు మోడాలు యర్ర రంగు నుంచి నలుపుకు తిరుక్కుంటాండాయి. మొబ్బయితే యింటికి తోలకపోయి కట్టేచ్సామని మా యావుకు తెలుసు. నాకు ఆ బుద్ధి పుట్టనీకండా 'శానా పనుండాది నాకు' అన్నెట్టుగా శర్దగా మేస్తాంది. జెర్సీ ఆవుకు యంత గెడ్డి మాత్రం యేమి సరిపోతాది?

సందేల పూట ఆ రకంగా మేసే ఆవును మొగదాడు పట్టి ఇంటికి తోలకపొయ్యి నీళ్లు తాపి కట్టేసేవాడు పాపాత్ముడు. ఆ మాట ప్రకారం నేనుగూడా పాపాత్ముణ్ణే. యేం జేచ్చాము? ఆ మొబ్బులో చీటీగలు* కరుచ్చాంటే యంతసేపని గెనం మింద నిలబడుకోని మేపుతాము!? కాకపోతే ఆ రోజు మాత్రం, దాని దొక్కలు నిండి, నీళ్ల కోసం దానికదే యింటికి పరిగెత్తిందాఁక - నేనుగా తోలక పోగూడదనుకున్యా. ఇంగా రోంత యలతర* గూడా వుండాది.

అంత శర్దగా మేచ్చా మేచ్చా వుండే ఆవు వున్నిట్టుండి యెనక్కాలితో గభీ మని కడుపుతో తన్నుకునింది. దానికి యంత సురుకు తగిలిందో ఏమోగానీ మేత ఆపేసి మొర పైకెత్తి గట్టిగా కండ్లు మూసుకునింది. ఎందుకురా అంటే - ఏ జోరీగో గుఱ్ఱపీగో సుర్రుమనిపిచ్చి వుంటాది. ఆ తన్నుకు కడుపులో తగిలిన దెబ్బకు తట్టుకోల్యాక, నెమ్మనెక్కన్యాలి అని వరసలు చూడకండా ఆ ఈగను తిట్టింటాదేమో! ఆవు మల్లా మేతకు వొంగె. మల్లా కుట్టినట్టుంది ఈగ, ఈసారి కాలు గట్టిగా ఝాడిచ్చింది. బుస్సమని బుసపెట్టింది.

అంతలో రేడియో చాత బట్టుకొని మా గోపీగాడు వచ్చినాడు. ఆవును పట్టుకోమని జెప్పి తాడు వాని చేతికిచ్చి ఆవు పొదుగుకాడ చూద్దును గదా, జోరీగలూ గుఱ్ఱపు ఈగలూ చెప్పేదానికి ల్యాకండా దాడికి దిగినాయి. నాలుగు ఈగలు వాలిన చోట అరచేత్తో ఫట్ మనిపిస్తి. చెయ్యంతా నెత్తర. తీరా చూస్తే సచ్చింది వొక్కటే. నా అరిచెయ్యి చానా చిన్నది కావడాన, ఈగలు సులువుగా తప్పిచ్చుకుంటాండాయ్. రబ్బరు మాదిరిగా వుండే గుర్ఱపీగలు నా వేళ్ల సందుల్లో నక్కి, చెయ్యి తియ్యగానే ఎగిరిపోతాండాయ్. తప్పిచ్చుకున్న ఈగలు మల్లా వచ్చి వాల్తాండాయ్. చేత్తో కొట్టేదానికి వాటం కూడా సరిగా కుదరలా. 'ఇట్టగాదు తీ' అనుకొని, నా కాలికుండే హవాయ్ చెప్పు చేతికి దీస్కుంటి.

'ఏం ఫరవాలా' అన్నిట్టు తలాడిచ్చ మా గోపీగాడు. వొక్క దెబ్బకు నాలుగైదు జోరీగలు చచ్చినాయి. అంతలో ఇంటికాణ్ణించీ మాయవ్వ వొచ్చి నేను జేసే పని జూసి లబలబా మొత్తుకుండె. 'వొకో దెబ్బకు ఎన్ని ఈగలు చస్తాండాయో నువ్వే సూడువ్వా' అని చూపిస్తి. "గోమాత...! కాలిమెట్టు...!దరిద్రం...!" అనె. 'ఈగలు కుడతాంటే చూస్తా గమ్మునుంటే దరిద్రం లేదా' అంటిమి. 'అరిష్టం నాయినా' అనె. చెబితే యినే రకమైతే గదా మేము!

వాలిన ఈగను వాలినట్టే చంపేస్తా వుంటే ఆవు సగిచ్చినట్టుగా మేస్తావుండె. మాయవ్వకు మాత్రం మేము జేసే పని యేమాత్రం సగిచ్చలా. జరమొచ్చినపుడు సూదులు పొడిసినట్టే ఇదిగూడా అని నేను, అదీ-ఇదీ వొగటి గాదని మాయవ్వ - ఈ రకంగా మాటల్లో వుండగా మా ఆవు సుమారు సుమారుగా మడి మేసేసింది.

పొద్దన్నే అమ్మ చూసిందంటే తిట్లు, నాయన జూస్తే తన్నులు పడినా పడొచ్చు కాబట్టి - ఏ కారణం చేతయినా సరే హవాయి చెప్పుతో ఆవును కొట్టడం తప్పేననీ, వరిమడి మేసింది మా ఆవు కాదని, వూరోళ్లది దొంగ గొడ్డు వొచ్చి పడి తినిందనీ మా అవ్వతో ఒప్పందం జేసుకొని బుద్ధిమంతులమనిపిచ్చుకున్యాం.


*దొక్కలు - డొక్కలు
*చీటీగలు - చీకటీగలు - దోమలు
*యలతర - యెలుతురు - వెలుతురు

కామెంట్‌లు

చంద్ర మోహన్ చెప్పారు…
బాగుండాదినోవ్ మీ కత!మెట్టుతో గొట్టితే కొట్టినారుగానీ, కడుపునిండా కసువు మేపిచ్చిన పుణ్యిం ఊరికే బోతిందా.
jhansi papudesi చెప్పారు…
చాలా బావుందండి. ఆ ఈగల్ని పిడిదులు అంటారనుకుంటా మా వూర్లో...:)
అజ్ఞాత చెప్పారు…
నీళ్ళలో ఉడకేసిన శనక్కాయలు తింటన్నట్టున్న్యాదబ్బా, సదువుతాంటే..
కొత్త పాళీ చెప్పారు…
హ హ హ
ఇండియా పాకిస్తాన్‌ శిఖరాగ్ర చర్చల లెవెల్లో ఒప్పందాలు కుదుర్చుకున్నారు అన్నమాట!
kiraN చెప్పారు…
7/10
ఎలా సంపితే ఏంటి?? సచ్చినాయ లేదా.. అదే కావల్సింది.
నాకేంటో ఈ సారి టపా పుసుక్కున అయిపోయినట్టుంది.

-కిరణ్
అజ్ఞాత చెప్పారు…
7/10
అజ్ఞాత చెప్పారు…
బాగుంది.
Babu చెప్పారు…
కధ సదవతావుంటే సద్ది తాగి కానగ సెట్టు కింద నిద్దరపోయే రోజులు గుర్తొచ్చె.
teresa చెప్పారు…
:)
రానారె చెప్పారు…
@చంద్రమోహన్
మీయట్టా మారాజుల నోటివాక్కులేన్నా, మాదేముండాది!

@Jhansi papudesi
థాంక్సండీ. పిడుదులు వేరే. అవి ఎగరవు. వంటికి కరుచుకొని వుండిపోతాయ్.

@రవి
ఇప్పుడు నాకు శనిక్కాయలు తినాలనిపిస్తాంది మడే! నువ్వే ఉడకబెట్టియ్యాల.

@కొత్తపాళీగారు
ఔనండి, శిఖరాగ్రం కంటే ఒక్కరవ్వ ఎత్తున్నే! :)

@కిరణ్
అందరూ మన మాదిరిగా ఆలోచిస్తే యింకేముంది! :)

@Reddy, RohiniKumar Tharigonda
నెనరులు

@Babu Bhuma
ఐతే మనకూ శానా కతలే వుండాయన్నమాట,సెప్పుబ్బా యిందాము.

@teresaగారు
:-))
అజ్ఞాత చెప్పారు…
నీకు శనిక్కాయలు తినాలనిపిస్తాఉందా... నాకు కందిబుడ్డలు గావాల. మా జేజికి ఫోను జేస్తే, అమెరికాలో అన్ని దొర్కతాయంటివి గదరా ప్యాకెట్లల్లో అని నన్నే అడిగ్య...
Vinay Chakravarthi.Gogineni చెప్పారు…
JOREEGALU ANTAARU ANUKUNTA..NAKUM.TECH CHESETAPPUDU KOODA HOLIDYS LO EE ANUBHAVAM VUNDI...................

ఈ బ్లాగ్ నుండి ప్రసిద్ధ పోస్ట్‌లు

రాధ కోసం వొగపారి సూడొచ్చు

చిన్నాయనతో తిరగాల్నేగానీ బలే నవ్వుకోవొచ్చు. అంత తమాసాగా మాట్టాడే మనిసి ఇంగెవురూ వుండరేమో. యండాకాలం సెలవలు ఇంగా నలభై రోజులుండాయి. సెలవల తరవాత మనం ఐదోతరగతి. పొద్దన్నే బువ్వాగివ్వా తిని, తీరుబడిగా రోంచేపు పెద్దతోటలో తిరిగి, మజ్జాన్నంగా మూలపల్లెకు బయల్దేరినాం. అప్పిరెడ్డితాతోళ్ల వడ్లమిషన్ కాడ రాయచోటి బస్సెక్కి కుచ్చున్న్యాం. బస్సు సోమారంవడ్డెపల్లె దాటినాఁక చిన్నాయన మా ఇద్దరికీ టిక్కట్ తీసుకున్న్యాడు. నాదీ ఫుల్ టికట్టే. ఆమాటా ఈమాటా మాట్లాడుకుంటా వుండగా బస్సు ఏరు దాటింది. నేను కిటికీవార కూచ్చోని, చెట్లూ కొండలూ యనక్కు పోయేది చూస్తా వుంటి. బస్సు ఏరు దాటి వడ్డెపల్లెలో నిలబడింది. పల్లె మొగసాల తార్రోడ్డు నుంచి పడమటగాపోయే ఒక మట్టిబాటను చూపిచ్చి, "ఈ బాటెమ్మడీ పోతే మూలపల్లె వస్సాది" అన్న్యాడు. రాయచోటికి నేను మస్తుగా పొయ్యిన్యాగానీ అసలు ఆడొక బాటుందనే సంగతే సరిగా చూళ్ల్యా. "నిజ్జంగా?!!!" "నిజ్జంగానే" "ఐతే రాయచోటికెందుకూ? ఈణ్ణే దిగుదాం పట్టు." "ఈడ దిగితే మనం ఎక్కాల్సిన సర్వీసు వొకటే. నటరాజా సర్వీస్." "ఓహో..." "పూర్వం బస్సుల్యాడియ్యి?!

పొద్దున్నే లేసినాడు కాదరయ్య

అప్పటికి నాకు సరిగ్గా నాలుగేళ్ళు కూడా నిండి ఉండవేమో... ఎండాకాలం రాత్రి పెరుగన్నం తిని కిరసనాయిలు బుడ్డీలు ఆర్పి, రాతిమిద్దె యనకాల నులక మంచలమీద ఎచ్చని నారపరుపులేస్కోని పండుకొని సల్లగ గాలి తగుల్తాఉంటే ఆకాశంలో నిజ్జంగా సందమామగాదు కదిలేది మోడాలేనని ఆ పల్లె మొత్తంలో నాకు మా నాయనకే తెలిసినట్టు ఒక పరమానందంతో మబ్బుల ముసురు, మధ్యలో చుక్కలు, గాలి వేగం, మెరుపులు గమనిస్తూ 'ఇప్పుడు వాన పడుతుందా లేదా' అని పెద్ద ఖగోళ శాస్త్రవేత్త మాదిరి ఆలోచనలో ఉండగా మా నాయన పాట మొదలు పెట్టినాడు నేను పలకడం మొదలుపెట్టినా. *** *** *** తెల్లారేసరికి భట్టుపల్లె లో నేనో ఘంటసాల, నా పేరు కాదరయ్య ఐంది. విజయవంతంగా రాకెట్ ప్రయోగించిన అబ్దుల్ కలాం మాదిరిగా సంబర పడి ఉంటాడు మా నాయన బహుశా . ఆ పాటతో నాకు వచ్చిన గుర్తింపు ఆ తరువాత కూడా కొనసాగుతూ ఉంది. బెస్తోళ్ళ పెద్దోడు ఇప్పటికీ నేను కనబడితే "ఏం కాదరయ్యా బాగుండా(వా)?" *** *** *** చిన్నప్పటి నుండి "ఓ పెద్దోడా...!!" అని అరవడమే అలవాటైంది పెద్దోడు నిజెంగానే నా కంటే వయసులో చానా పెద్దోడని తెలిసేసరికి పిలుపులో మార్పు ఎబ్బెట్టుగా

బయటోళ్లకు జెప్పే కతగాదు

ఇది కత గాదు. వొక్కటంటే ఒక్క మాట. అంతే. బోయోళ్లెంగటసామి గుమ్మనాగని నాయనతో అన్నె మాట. చానా చిన్న మాట. నేను పుట్టక ముందెప్పటిదో చాన్నాళ్లనాటి మాట. భట్టుపల్లె జనాలు వాళ్ల బిడ్డలకూ, బిడ్డల బిడ్డలకూ గూడా చెప్పుకుంటానేవుంటారీమాటను పిట్టకత మాదిరిగా. ఈ మాటను యిని ఫక్కుని నవ్వి మరిసిపోతే పోవచ్చు. అదీ మంచిదే. మరిసిపోకండా గుర్తుబెట్టుకుంటే యింగా మంచిది. ఇంతకూ కతేందంటే ... వొకనాటి పొద్దునపూట భట్టుపల్లెలో ఛఱ్ఱఛఱ్ఱామని గాస్చాండాదంట యండ. ఆ యండలో దోవ పక్కన వొక బండమింద ఒక్కడే కుచ్చోనున్న్యాడంట బోయోళ్లెంగటసామి. గుమ్మనాగని నాయన ఆ దోవన పోతాపోతా యంగటసామిని సూశనంట. గుమ్మనాగడు మా సిన్నప్పుడు మా మడికాడ జీతగాడుగా వున్న్యాడులే. ఆ గుమ్మనాగని నాయన. సూసిన ముసిలోడు గొమ్మునుండకండా, "యేల నాయనా యండలో గుచ్చోనుండావే.." అన్న్యాడంట. దానికి యంగటసామి - తలకాయ గూడా తిప్పకండా, "నువ్వు జెప్పలేదనీ, **గానివి" అన్నెంట. ఇంతేబ్బా కత! పిట్టకొంచెం కూతఘనం అన్నిట్టుగా ఈ పిట్టకతలో తోడుకున్నోళ్లకు తోడుకున్నెంత. అంత యండ కూడా లెక్కలేనంత ఆలాశనలో వుండాడు. బాధలో వుండాడు. ఎవురిమిందనో దేనిమిందనో కోపంలో వుండాడు. యండలో బండమ